IK Daina Pužule

Mūsu kontakti:
Tālrunis: +371-26187587
E-pasts: [email protected] 
Reģ. nr.:  40002211246
Banka: AS SEB Banka,  UNLALV2X 
Konts:  LV51UNLA0055004343035

Strādājam visā Latvijas teritorijā! Pieteikties pakalpojumiem.

Adrese:

Atpūtas iela 1A, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, LV-2161